LAS CIFRAS NOS DAN LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

NOTÍCIES Bones idees: Escaldes-Engordany proposa la creació d’un viver d’empreses per fomentar que aquestes s’instal·lin a la parròquia. Entre els criteris per poder ocupar un dels espais, ser mediambientalment sostenible. I és que aquesta és una preocupació evident de l’equip que lidera Cèlia Vendrell, candidata a cònsol major, que considera que afavorint un major control de l’aplicació de la legislació i ordinacions sobre el medi ambient es pot afavorir la creació de llocs de treball «d’alt valor afegit». Crear moltes “microempreses” una qüestió de futur, moltes vegades és millor la creació de 1.000.- empreses amb dues persones que una empresa amb 2.000.- treballadors.  Les «microempreses» que s’aprofitin del viver –no hauran de pagar el lloguer d’un local i disposaran de connexió a internet i altres serveis gratuïtament, a més de suport comptable i jurídic, durant els tres primers anys de funcionament de l’empresa, «els més durs»– estaran obligades a, un cop en surtin, d’instal·lar-se a la parròquia, va explicar Vendrell. Invest in Andorra & Seo, Sem, WordPress & App , Gestió i Administració d'Empreses, Proposta de viver d'empreses sostenibles ambientalment a Escaldes Engordany Andorra  Proposta de viver d’empreses sostenibles. Impostos Andorra El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i l’estructura econòmica del país, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal, per passar d’un sistema impositiu quasi únicament indirecte a disposar també d’una imposició directa homologable en l’àmbit internacional. El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i l’estructura econòmica del país, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal, per passar d’un sistema impositiu quasi únicament indirecte a disposar també d’una imposició directa homologable en l’àmbit internacional. D’acord amb el mandat establert a la Constitució, les competències tributàries es reparteixen entre els comuns i el Govern. En l’àmbit comunal, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993, configura i delimita  les competències dels comuns en el marc dels seu autogovern. La Llei determina la potestat tributària de les corporacions locals en relació amb els tributs següents: L’impost tradicional del foc i lloc. L’impost sobre la propietat immobiliària. L’impost sobre els rendiments arrendataris. L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. L’impost sobre la construcció. Categorías empresarials i professionals, i s’han anat ampliant les bases de tributació, L'impost sobre els rendiments arrendataris, L'impost sobre la construcció, L'impost sobre la propietat immobiliària, L'impost tradicional del foc i lloc, les competències tributàries es reparteixen entre els comuns i el Govern. El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i l’estructura econòmica del país, empresarials i professionals, i s’han anat ampliant les bases de tributació, L'impost de radicació d'activitats comercials, L'impost sobre els rendiments arrendataris, L'impost sobre la construcció, L'impost sobre la propietat immobiliària, L'impost tradicional del foc i lloc, les competències tributàries es reparteixen entre els comuns i el Govern. Residencia fiscal en Andorra: más fácil desde el 2012 T.+376360387 Invest in Andorra & Seo, Sem, WordPress & App  Hace unos años. España y Andorra firman un Acuerdo para el intercambio de información en materia fiscal, que entró en vigor en febrero del 2011.  Con dicho acuerdo España conseguía la colaboración de las autoridades Andorranas a la hora de perseguir a aquellos residentes españoles que escondían su dinero en la Banca Andorrana (sólo peticiones individuales de información). Pero lógicamente esto tenía una contrapartida. La contrapartida en esencia era sacar a Andorra de la lista Española de paraísos fiscales (ya estaba fuera de la OCDE). Esto permitiría a las entidades financieras y Bancos Andorranos salir al exterior (Banco Madrid ahora intervenido por problemas ajenos a Andorra, o el Banco Alcalá) y que sus productos y servicios no estuviesen bajo sospecha o sujetos a determinados recargos fiscales. Y, sobre todo, se evita la aplicación al caso Andorrano del artículo 8.2 de la Ley del IRPF Española: No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes. Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som un referent a Andorra en matèria de tràmits d’immigració. L’experiència d’anys en tràmits d’immigració ens ha permès desenvolupar una metodologia de treball basada en l’anàlisi de les particularitats de cada persona interessada a residir a Andorra i en un programa de seguiment i fidelització dels nostres clients i amics que demanen assessorament per esdevenir residents legals al nostre país. Els darrers anys, ciutadans de països molt diversos han escollit Andorra com a lloc de residència, tant a nivell d’inversors amb un important patrimoni o amb societats patrimonials com darrerament també molts emprenedors i empresaris han esdevingut residents actius i que veuen Andorra com un excel·lent País i amb un competitiu entorn estratègic per a desenvolupar els seus negocis i les seves empreses a Andorra. Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som un referent a Andorra en matèria d’immigració. L’experiència d’anys en tràmits d’immigració ens ha permès desenvolupar una metodologia de treball basada en l’anàlisi de les particularitats de cada persona interessada a residir a Andorra i en un programa de seguiment i fidelització dels nostres clients i amics que demanen assessorament per esdevenir residents legals al nostre país. Els darrers anys, ciutadans de països molt diversos han escollit Andorra com a lloc de residència, tant a nivell d’inversors amb un important patrimoni o amb societats patrimonials com darrerament també molts emprenedors i empresaris han esdevingut residents actius i que veuen Andorra com un excel·lent País i amb un competitiu entorn estratègic per a desenvolupar els seus negocis i les seves empreses a Andorra. El més important es l’extraordinària ubicació estratègica i geogràfica d’Andorra.  La millor seguretat d’Europa, màxima qualitat de vida, i un entorn natural incomparable amb Parcs Naturals com la Vall de Sorteny o la Vall del Madriu, un sistema educatiu que en realitat en son tres l’Escola Francesa, l’escola Andorrana, el sistema d’Ensenyament Espanyol i a més l’Escola internacional on s’estudia en Anglès amb una atenció sanitària de primer nivell, una fiscalitat quasi inexistent per a les persones físiques residents i, a poc menys de 2 hores en cotxe o mitja hora en helicòpter del mar i el cosmopolitisme de grans centres urbans com Barcelona i Toulouse. El més important es l’extraordinària ubicació estratègica i geogràfica d’Andorra. Fiscalitat quasi inexistent per a les persones físiques residents, Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som un referent a Andorra en matèria d'immigració Ciutadans de països molt diversos han escollit Andorra com a lloc de residència, darrerament també molts emprenedors i empresaris han esdevingut residents actius i que veuen Andorra com un excel·lent País, El més important es l’extraordinària ubicació estratègica i geogràfica d’Andorra., fiscalitat quasi inexistent per a les persones físiques residents. Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. ús dona servei en totes les gestions necessàries en l’entorn del vostre projecte empresarial a Andorra: La constitució de Societats a Andorra, la preparació i presentació de projectes d’inversió, l’obertura de comerç a Andorra, també en la cerca d’una adreça per a la domiciliació de la Societat a Andorra, i també us proporciona un servei de consultes fiscals personalitzades. Si voleu establir la vostra residència fiscal al Principat, Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. us proposa dur a terme totes les gestions per obtenir el dret de residir a Andorra. Com a gestors especialitzats us ajudarem en les vostres gestions amb les diferents administracions Andorranes, advocats, notaris, agències immobiliàries, bancs andorrans o altres empreses a Andorra per obtenir l’autorització d’immigració, o bé per obtenir l’autorització de residència i treball (residència activa), o una autorització de residència sense treball, residència Passiva. Gestoria Andorra ús dona servei en totes les gestions necessàries en l’entorn del vostre projecte empresarial a Andorra: La constitució de Societats a Andorra, la preparació i presentació de projectes d’inversió, l’obertura de comerç a Andorra, també en la cerca d’una adreça per a la domiciliació de la Societat a Andorra, i també us proporciona un servei de consultes fiscals personalitzades. Si voleu establir la vostra residència fiscal al Principat, Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. us proposa dur a terme totes les gestions per obtenir el dret de residir a Andorra. Com a gestors especialitzats us ajudarem en les vostres gestions amb les diferents administracions Andorranes, advocats, notaris, agències immobiliàries, bancs andorrans o altres empreses a Andorra per obtenir l’autorització d’immigració, o bé per obtenir l’autorització de residència i treball (residència activa), o una autorització de residència sense treball, residència Passiva. Interès de la constitució de societats a Andorra El Principat d’Andorra, gràcies al seu sistema tributari privilegiat, nosaltres en diem fiscalitat suau, un nivell mitjà per les cotitzacions socials i a un entorn agradable, segur i ben organitzat, s’ha convertit en un destí atractiu per a la implantació d’una activitat o empresa i per esdevenir resident. La recent liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, l’entrada en vigor d’una fiscalitat directa sobre les societats i les activitats econòmiques, molt baixa i atractiva, així com la signatura de convenis de no-doble imposició amb França, Espanya i altres Països, han permès a l’economia nacional Andorrana el desenvolupament d’eines econòmiques competitives per optimitzar les possibilitats d’èxit dels nous inversors estrangers al Principat d’Andorra. Si vostè té interès en desenvolupar una activitat, crear una nova empresa a Andorra, constituir una societat a Andorra, comprar una empresa a Andorra, implantar una sucursal a Andorra, deslocalitzar la vostra empresa a Andorra o crear una societat “offshore” d’una forma totalment legal i encara no teniu la residència a Andorra, si ens contacteu ús podem fer les principals gestions en les quals us podrem assistir. Constituir una societat a Andorra, crear una nova empresa a Andorra, deslocalitzar la vostra empresa a Andorra, Espanya i altres Països, Interès de la constitució de societats a Andorra, la preparació i presentació de projectes d'inversió, La recent liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, nosaltres en diem fiscalitat suau, obtenir l'autorització d'immigració, residència fiscal al Principat, residència Passiva.Etiquetas així com la signatura de convenis de no-doble imposició amb França, autorització de residència sense treball, constituir una societat a Andorra, crear una nova empresa a Andorra, deslocalitzar la vostra empresa a Andorra, El Principat d'Andorra, Espanya i altres Països, gràcies al seu sistema tributari privilegiat, Interès de la constitució de societats a Andorra, la preparació i presentació de projectes d'inversió, La recent liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, nosaltres en diem fiscalitat suau, obtenir l'autorització d'immigració, residència fiscal al Principat, residència Passiva.Deja un comentario en Constitucio de societats a Andorra T.+376360387 Invest in Andorra & Seo, Sem, WordPress & App  Creació d’empreses a D'andorra T.+376360387 Invest in Andorra & Seo, Sem, WordPress & App  Creació d’empreses a Andorra. Crear empresa a Andorra L’objectiu d’aquest article és donar un servei comú per a tots els emprenedors i empresaris o emprenedors d’Andorra, de Catalunya o de França disposats a crear noves empreses a Andorra tant per qüestions fiscals com per qüestions d’emprenedoria a Andorra. Accions d’assessorament conjuntes a totes aquelles persones que vulguin crear empresa a Catalunya, a França o Andorra i a la vegada oferir eines conjuntes que facilitin aquesta tasca. Al crear una empresa un assessorament previ pot evitar molts problemes posteriors Aquesta empresa i la nostra web http://www.Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. pretén que l’emprenedor pugui rebre tot tipus d’informació i assessorament sobre els requisits que ha de tenir una empresa. També podrà conèixer els recursos existents a la Cambra de Comerç d’Andorra per tal d’afavorir la seva creació: crèdits tous, subvencions i altres avantatges per a la posada en funcionament de la seva empresa i empresaris. És clar que Andorra té dos avantatges per un costat la seguretat tant al carrer com jurídica i a la vegada la baixa fiscalitat, nosaltres en diem fiscalitat suau. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT I FISCALITAT TRÀMITS I GESTIONS LABORALS TRÀMITS I GESTIONS MERCANTILS Gestió ESCRITS, RECURSOS I DEMANDES RESIDÈNCIA PASSIVA ANDORRANA GESTIÓ DE DOCUMENTS Deja un comentario en Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. CONTACTE GESTORÍA ADMINISTRATIVA ANDORRA Invertir a Andorra amb Gestoría Andorra Investissement en Andorre Invertir en Andorra Gestoría Administrativa Andorra –  Todo tipo de Trámites en Andorra Gestión y Administración de Empresas Andorra Asesoramiento Fiscal, Laboral y contable en Andorra Residencias Pasivas Andorra – Residencies Passives Andorra Inversiones en Andorra con Fiscalidad Suave GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT I FISCALITAT TRÀMITS I GESTIONS LABORALS TRÀMITS I GESTIONS MERCANTILS Gestió ESCRITS, RECURSOS I DEMANDES RESIDÈNCIA PASSIVA ANDORRANA GESTIÓ DE DOCUMENTS Deja un comentario en CONTACTE Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som especialistes en l’oferta de serveis professionals per a la creació d’empreses a Andorra Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som especialistes en l’oferta de serveis professionals per a la creació d’empreses a Andorra i serveis relacionats, societats, col·laboracions, etc. Com assessors fiscals i consultors estem especialitzats en la planificació fiscal internacional tant per a empreses com per a professionals i particulars. Andorra es una de les jurisdiccions més atractives d’Europa per a empreses de comerç internacional, exportació i Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som especialistes en l’oferta de serveis professionals per a la creació d’empreses a Andorra i serveis relacionats, societats, col·laboracions, etc. Com assessors fiscals i consultors estem especialitzats en la planificació fiscal internacional tant per a empreses com per a professionals i particulars. Andorra es una de les jurisdiccions més atractives d’Europa per a empreses de comerç internacional, exportació i gestió de patrimonis. gestió de patrimonis. Les avantatges que pot tenir per al vostre negoci a Andorra i crear una empresa a Andorra són moltes. Andorra és el país d’Europa i gairebé del Món amb la taxa de delinqüència més baixa i l’aire més net d’Europa. Andorra també és atractiva per a aquells que vulguin establir la residència fiscal al Principat, siguin persones anònimes, grans fortunes o gent famosa.. Si compareu les diferents jurisdiccions fiscals a Europa, comprovareu personalment, per què Andorra pot ser la millor opció. Andorra ha fet un treball enorme en els últims anys per deixar de ser considerada un paradís fiscal, per convertir-se en una jurisdicció fiscal transparent i seriosa però això sí, amb els impostos més baixos d’Europa. Aquest procés ha requerit grans reformes per establir una posició competitiva respecte a Suïssa, Irlanda, Luxemburg, Xipre, Malta i San Marino. Andorra és diferent en molts aspectes, l’idioma és el Català, també molta gent parla l’Anglès, el Francès i el Castellà i té potencial per ser fins i tot més atractiva per a molts models de negocis. Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. us acompanyarà en cada pas, des de la creació de l’empresa, assessoria fiscal, planificació fiscal internacional, residències passives personals, fins als serveis de mudances o reubicació al Principat d’Andorra. Com assessors fiscals i consultors estem especialitzats en la planificació fiscal internacional tant per a empreses com per a professionals i particulars, GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT I FISCALITAT TRÀMITS I GESTIONS LABORALS TRÀMITS I GESTIONS MERCANTILS Gestió ESCRITS, RECURSOS I DEMANDES RESIDÈNCIA PASSIVA ANDORRANA GESTIÓ DE DOCUMENTS Com assessors fiscals i consultors estem especialitzats en la planificació fiscal internacional tant per a empreses com per a professionals i particulars Deja un comentario en Gestoria Andorra gestió d'empreses a Andorra - Invest in Andorra - Aquesta Web està en venda. som especialistes en l’oferta de serveis professionals per a la creació d’empreses a AndorraLas cifras nos dan la información que necesitas para hacer crecer tu negocio Les xifres ens donen la informació que necessites per fer créixer el teu negoci

Las cifras nos dan la información que necesitas para hacer crecer tu negocio

Les xifres ens donen la informació que necessites per fer créixer el teu negoci

Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?