Categorías
És un tribut de caràcter directe que grava la renda obtinguda en el territori del Principat d'Andorra per les persones físiques o jurídiques no-residents fiscals Impost sobre la renda dels no-residents fiscals a Andorra

IRNR – Les empreses o professionals andorrans que contractin serveis, o que no resideixin a 🇦🇩 Andorra han de retenir l’import 💶 que correspon al percentatge impositiu sobre el salari o la factura a pagar

S’ha de tenir en compte que les empreses o professionals andorrans que contractin serveis, o persones que no resideixin a 🇦🇩 Andorra, han de retenir l’import 💶 que correspon al percentatge impositiu sobre el salari o la factura a pagar. 👩‍💼 A KF-Gest som experts en declaracions d’impostos. Contacta amb nosaltres per ajudar-te. #comercioandorra #invertirenandorra […]