IRNR – Les empreses o professionals andorrans que contractin serveis, o que no resideixin a 🇦🇩 Andorra han de retenir l’import đź’¶ que correspon al percentatge impositiu sobre el salari o la factura a pagar

IRNR – Les empreses o professionals andorrans que contractin serveis, o que no resideixin a 🇦🇩 Andorra han de retenir l’import đź’¶ que correspon al percentatge impositiu sobre el salari o la factura a pagar