kfgest_El turisme a Andorra representa un dels pilars fonamentals de l’economia. Aquest any, amb la crisi sanitària 😷 per la COVID-19, s’ha vist afectada aquesta activitat.

El turisme a Andorra representa un dels pilars fonamentals de l'economia. Aquest any, amb la crisi sanitària 😷 per la COVID-19, s'ha vist afectada aquesta activitat.

El turisme a Andorra representa un dels pilars fonamentals de l’economia. Aquest any, amb la crisi sanitària 😷 per la COVID-19, s’ha vist afectada aquesta activitat.