Les empreses i comerciants del país que presten serveis a Espanya paguen, des d’ahir, els seus impostos exclusivament al Principat.

Les empreses i comerciants del país que presten serveis a Espanya paguen, des d’ahir, els seus impostos exclusivament al Principat.

Les empreses i comerciants del país que presten serveis a Espanya paguen, des d’ahir, els seus impostos exclusivament al Principat.